Logo Business Travel Club

Sport to doświadczenie

Obsługa sportu polskiego

Obsługa sportu polskiego

Business Travel Club prowadzi kompleksową obsługę polskiego świata sportu, mając przyjemność bieżącej obsługi szeregu narodowych kadr sportowych oraz współpracując z władzami krajowymi i lokalnymi w zakresie szeroko rozumianej promocji sportu.


Rokrocznie, od kilkunastu lat, podejmujemy działania mające na celu honorowanie szczególnie wyróżniających się postaci polskiego sportu. Jesteśmy jednym z organizatorów oraz sponsorów w tradycyjnym, realizowanym pod patronatem Prezydenta m.st. Warszawy, Plebiscycie na Najlepszego Sportowca Warszawy.


Wychodząc naprzeciw aktualnym trendom i potrzebom naszych partnerów realizujemy kompleksowe usługi w zakresie organizacji mistrzowskich imprez sportowych zarówno w kraju jak i za granicą: